TREDJEMAN

Har du fått en avi om besiktning?

Om ditt hus befinner sig inom ett riskområde för sprängarbeten har du förmodligen fått en avisering om besiktning av fastigheten.

Vi har då föreslagit en tid för besöket som ligger i nära anslutning till sprängstarten. Normalt behöver vi få tillträde både in- och utvändigt till alla utrymmen, samt taket om det finns en skorsten att kontrollera.

Vårt besiktningsarbete bekostas av beställaren av uppdraget. Inom ramen för ditt samhällsansvar förväntas av dig att ställa upp på besiktningen inom rimlig tid så förseningar inte uppstår för byggprojektet.
Besiktningen är dock frivillig. Du kan avböja besiktningen om du vill. Tänk bara på att omfattningen av efterbesiktningen blir densamma som vid förbesiktningen.

Det är relativt sällsynt med skador p g a kontrollerade markvibrationer men det är ändå viktigt för alla parter att det finns ett dokument framtaget före sprängstarten.

Våra besiktningsmän är alltid försedda med en godkänd yrkeslegitimation.

För skorstenskontrollen behöver vi ha en stege från er och även tillräcklig säkerhet för att kunna klättra på taket.

Vid besiktningen går vi igenom alla utrymmen i en viss ordning, där eventuella sprickor noteras på ett protokoll.

En kopia på protokollet delas ut direkt på plats om så önskas.

Även vibrationsmätning kan bli aktuellt om huset ligger närmast sprängplatsen eller utvald efter andra faktorer.
Normalt borrar man in en liten expander med ett 8 mm borr i grunden där man fäster en geofon.

Mätaren sitter kvar under hela sprängperioden och tas ner i regel direkt efter att markarbetena är färdiga.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search