VIBRATIONSMÄTNING

Vibrationsmätning är en naturlig och viktig del av ett besiktningsprojekt.
Mätinstrument monteras upp på strategiska byggnader inom riskområdet. Vibrationerna som mäts, jämförs med ett riktvärde som inte får överstigas.

Vibrationsvärdena kan t ex sprängaren få del av genom att mätinstrumentet skickar ut ett sms eller information till en hemsida.

Vi uppdaterar våra mätare med jämna mellanrum för att ta del av den senaste tekniken.

Vibrationsmätningen utförs enligt en arbetsmetod som finns beskrivet i Svensk Standard SS 4604866.