RISKANALYS

Inför sprängarbeten krävs ofta en riskanalys som ger detaljerade uppgifter på alla byggnader inom ett visst område samt vilka vibrationer olika byggnader tillåts ha.

I riskanalysen kan man få reda på bl a följande:
Syfte och omfattning.
Inventering av närliggande byggnader.
Riktvärden för vibrationer.
Föreslagna kontrollåtgärder.
Område som berörs.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search