RISKANALYS

Inför sprängarbeten krävs ofta en riskanalys som ger detaljerade uppgifter på alla byggnader inom ett visst område samt vilka vibrationer olika byggnader tillåts ha.

I riskanalysen kan man få reda på bl a följande:
Syfte och omfattning.
Inventering av närliggande byggnader.
Riktvärden för vibrationer.
Föreslagna kontrollåtgärder.
Område som berörs.