SKORSTENSKONTROLL – PROVTRYCKNING

De byggnader som har en eldstad, kakelugn, vedspis etc med tillhörande skorsten besiktigas samtidigt med övriga delar av huset. Speciellt gäller det murade skorstenar som även provtrycks före och efter markarbetena.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search