SKORSTENSKONTROLL – PROVTRYCKNING

De byggnader som har en eldstad, kakelugn, vedspis etc med tillhörande skorsten besiktigas samtidigt med övriga delar av huset. Speciellt gäller det murade skorstenar som även provtrycks före och efter markarbetena.