FOTOGRAFERING

Fotografering kan vara viktigt komplement till besiktningen men man gör i första hand en grafisk besiktning för att smidigare kunna följa ett underlag vid efterbesiktningen.

Vi har även möjlighet att fotografera från luften, med hjälp av helikopter, flygplan eller annan utrustning beroende på vilka krav som ställs på bilderna. Vi har förstås alla tillstånd som krävs för en eventuell publicering av flygbilder.