BESIKTNING

Frågan man ställer sig inför ett sprängarbete är – fanns sprickorna i huset
innan sprängningarna påbörjades?

Den som är Byggherre har kravet på sig att visa att grannhusen inte lidit någon skada på grund av markarbetena.

För att visa detta gör vi en besiktning av huset enligt en viss rutin och
upprättar ett protokoll som delas ut till berörda parter. I allmänhet får
fastighetsägaren eller den boende ett protokoll av oss direkt på plats.

När markarbetena är färdiga gör man normalt en efterbesiktning av objekten
på samma sätt som vid förbesiktningen.

Om det finns en egen brunn med hushållsvatten har vi även möjlighet att ta ett
prov med oss för en brunnsvattenanalys.

De olika tjänsterna som utförs kan variera något, beroende på hur uppdraget
ser ut från beställaren.

Besiktningen utförs enligt en arbetsmetod som finns beskrivet i Svensk
Standard SS 4604860.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search